PURE AS ICE
Başkanımızın Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29 Ekim 1923 Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış çok kıymetli ve büyük bir mirastır, vazgeçilmez bir değerdir.

Cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Tüm bireyler yönetime katılabilir, söz sahibi olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti çağdaş, uygar, laik, demokratik ve Avrupa birliğine aday bir ülkedir.

Atatürk’ün çizdiği çağdaş ve uygarlık yolunda siz sporcularımız siz gençlerimizle hızla ilerleyeceğiz, hiçbir güç buna engel olamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Hiç kimsenin gücü bizleri bölemeyecektir.

Bu nedenledir ki Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek her vatandaşımızın milli görevidir. Hürriyet ve bağımsızlığın kıymetini erdemli, özverili, çalışkan gençler, savaş alanlarında şehit düşenler kadar iyi bilirler. Bağımsızlık, hürriyet, Cumhuriyet savaşarak değil, bunların değerini bilerek korunmalıdır.

Gençler Cumhuriyeti korumak sizin en önemli vazifenizdir. Atatürk’ün bir sözü bunu çok güzel ifade etmektedir. “Ey Türk istikbalinin evlâdı!.. İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Bu duygu ve düşüncelerimle Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıldönümünü kutlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Gökhan ÖZDEMİR
Türkiye Buz Pateni Federasyonu
Başkanı