PURE AS ICE
Mali Genel Kurul Geçici Delege Listesi

18 Nisan 2020 tarihinde Ankara' da düzenlenecek olan Federasyonumuzun Mali Genel Kurulu "Geçici Delege Listesi" ne aşağıda bulunan dosyadan ulaşabilirsiniz.(06.03.2020)