PURE AS ICE
4. Mali Genel Kurul

Federasyonumuzun 4. Mali Genel Kurulu 18 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olup, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı 19 Nisan 2020 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 4. Mali Genel Kurul’un düzenleneceği yere ilişkin bilgiler ayrıca ilan edilecektir.

18 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan 4.Mali Genel Kurul Gündem ve Çağrısına ait bilgilere aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.