Canlı İzle
Neşe OLCAY HÜNERLİ
İzmir İl Temsilcisi
Adnan ÖZDEMİR
Samsun İl Temsilcisi
Vedat REFAYELİ
Erzurum İl Temsilcisi
Yeliz TEKELİOĞLU
Bursa İl Temsilcisi
Vedat TORTUMLUOĞLU
Kocaeli İl Temsilcisi