PURE AS ICE
Neşe OLCAY HÜNERLİ
İzmir İl Temsilcisi
Kemalettin AK
Samsun İl Temsilcisi
Vedat REFAYELİ
Erzurum İl Temsilcisi
Yeliz TEKELİOĞLU
Bursa İl Temsilcisi
Osman Şener Sağlam
İstanbul İl Temsilcisi
Tümay Kütükoğlu
Ankara İl Temsilcisi