Canlı İzle
Neşe OLCAY HÜNERLİ
İzmir İl Temsilcisi
Kemalettin AK
Samsun İl Temsilcisi
Vedat REFAYELİ
Erzurum İl Temsilcisi
Yeliz TEKELİOĞLU
Bursa İl Temsilcisi
Osman Şener Sağlam
İstanbul İl Temsilcisi