PURE AS ICE
5. Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesi

Federasyonumuz Yönetim Kurulunca onaylanan 5. Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesine ekte bulunan dosyadan ulaşabilirsiniz.