PURE AS ICE
5. Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesi

Federasyonumuzca 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 5. Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesine ekte bulunan listeden ulaşabilirsiniz.