PURE AS ICE
5. Mali Genel Kurul Kura Çekimi

Federasyonumuzun 5. Mali Genel Kurulu 17 Nisan 2024 tarihinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise 18 Nisan 2024 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir.

Ana Statümüzün 7. Maddesi fıkraları ve bendleri gereğince Mali Genel Kurulun üye sayısı Ana Statüde belirtilen en fazla üye sayısını aştığından dolayı, Federasyonumuzca 11 Mart 2024 tarihinde Eyüboğlu Hotel Kavaklıdere Karanfil Sokak No:73 Çankaya/Ankara adresinde saat 10:00’da noter huzurunda kura çekimi yapılarak delege sayıları Ana Statümüzde yer alan üye sayısına göre 251 delegeye indirilecektir.

5. Mali Genel Kurul Delege Sayılarına İlişkin Tabloya ekte bulunan dosyadan ulaşabilirsiniz.