PURE AS ICE
Antrenör Yetiştirme Kursu Bütünleme Sınavı

Antrenör Eğitim Yönetmeliği 14 Aralık 2019 tarihinde Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Antrenör Eğitim Yönetmeliği'nin 'Diğer Geçiş Hükümleri' başlıklı Geçici 3. maddesi ''Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.'' hükmü doğrultusunda Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı ve ilgili federasyonlar tarafından 01 Ocak 2015 - 14 Aralık 2019 tarihleri arasında antrenör yetiştirme eğitim kurslarına katılarak teori eğitimi ders veya derslerinden başarısız olan kursiyerlere yönelik bütünleme sınavı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu bütünleme sınavlarına katılmak isteyen kursiyerlerin, il ve ders taleplerini 31 Temmuz 2022 günü 17.00'e kadar (Antrenorbutunleme@gsb.gov.tr ) e posta adresine belirtilen bütünleme formu ile iletmeleri gerekmektedir.

 

https://sporegitim.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1001/1/249488/2019-yili-oncesi-antrenor-egitim-kurslarindan-basarisiz-adaylar-icin-butunleme-sinavi.aspx