PURE AS ICE
Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yeterlilik Talimatı

Federasyonumuz Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yeterlilik Talimatına aşağıda dosyadan ulaşabilirsiniz. (15.01.2020)

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ YETERLİLİK TALİMATI