PURE AS ICE
Sağlık ve Eğitim Vakfı Sporcu Burs Başvuruları

Sağlık ve Eğitim Vakfı çatısı altında bulunan Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji kayıtları başlayacaktır. Lise Giriş Sınavı (LGS) puanları doğrultusunda her lise için açıklanacak olan taban puan kapsamında öğrenciler kayıt için başvuru yapacaklardır.

Spor Bursu adı altında vakıfça verilen burslarla, sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler desteklenecek olup, bursa hak kazanmak için genel şartlar aşağıdaki gibidir.

BURS ŞARTLARI

 • Burs, öğrencinin lise eğitimini kapsayan 5 yıl süresince devam edecek olup, Burs meblağ okul ücretinin %50’sidir.
 • Bu yıl ortaokulu bitirip 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında liseye başlayacak sporcular başvurabilir.
 • Spor bursundan yararlanabilmek için adayın olimpik spor dallarından birinde ya da satrançta milli sporcu olması ve aktif sporculuğunun devam ediyor olması gerekmektedir.

Hazırlık Sınıfı için; sadece hazırlık sınıfında geçerli olmak üzere, liseye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden milli sporcu olanların yanı sıra,

  • Milli Takım veya Olimpiyat kamplarına çağrılmış olanlar,
  • Takım sporu yapanlardan Birinci Lig Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda ya da Türkiye Okullar Şampiyonası’nda ilk 4 dereceye giren takımlarda oynamış olanlar,
  • Bireysel spor dallarında spor yapanlardan geniş katılımlı (en az 20 sporcunun katıldığı) Türkiye Şampiyonaları’nda ilk üç dereceye girmiş olanlar, bu burstan yararlanmak için başvurabilir.
 • Burstan yararlanabilmek için Bursun Devam Şartı maddesinde sayılan istisnalar dışında öğrencilerin, ilgili spor dalında okulda takım olması halinde, okul takımında oynaması gerekmektedir.

BURSUN DEVAM ŞARTI

 • Her öğrenim yılında, öğrencinin Milli Takım oyunculuğu ve Okul Takımı oyunculuğu devam ettiği sürece burs otomatik olarak yenilenir. Öğrenciler 12. sınıfta Okul Takımı’ndan ya da 11 veya 12. sınıfta Milli Takım’dan ayrılmaları durumunda,  bursları bu sınıflar için de devam eder. Takım sporlarında, kulüp derecesi sayesinde burs alan öğrencilerin, kulüp oyunculuklarının devamı ve her sene düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılımı gerekmektedir. Takım sporlarında Milli Takım Kampına çağrılıp, takıma seçilmeyen öğrencilerin bursu ertesi sene yenilenmez.

BURSUN İPTAL DURUMU

 • Öğrencinin sınıf tekrarı yapması ya da not düşürücü disiplin suçu işlemesi durumunda bursu iptal edilir. Öğrenci bu bursa tekrar başvuramaz. Bunun dışında;
 • Öğrencinin Milli Takım oyunculuğu sıfatını kaybetmesi, öğrencinin isteği ile Bursun Devam Şartı maddesinde belirtilenler dışında okul takımından ayrılması veya takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik veya performans yetersizliği nedenlerinden biriyle takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından yapılan yazılı uyarı akabinde takımdan çıkarılması halinde burs kesilir. Öğrenci bu gerekçelerle takımdan çıkarılmadan önce teknik direktör / antrenör konuyu okulun ve SEV’in burs komitesine iletir.

BURSUN MİKTARI

 • Yıllık okul ücretinin %50’dir.
 • Aynı öğrenci hem sanat hem de spor bursundan aynı anda yararlanamayacaktır.

BURSLARIN ETKİLEŞİMİ (BİRLİKTE VERİLME DURUMU)

 • Bu burs, başarı bursu statüsünde değerlendirildiğinden, bursiyerin, okulun mevcut mali destek bursundan yararlanma imkânı da bulunmaktadır. Mali destek bursundan yararlanan öğrencinin bursu spor bursu üzerine eklenir. Ancak her hâlükârda bir öğrenci yıllık okul ücretinin %100’ünden fazla burs alamaz.

GEREKLİ BELGELER

 • Milli Takım oyuncusu ise milli sporcu olduğuna dair belge,
 • Milli Takım kampına çağrıldığına dair belge,
 • Türkiye Şampiyonaları’nda alınan madalyalar, sertifika veya dereceye girdiğine dair resmi belge.

Vakfa Ait Liseler ve burslar hakkında daha fazla bilgi için:

Üsküdar Amerikan Lisesi: www.uaa.k12.tr

Tarsus Amerikan Koleji: www.tac.k12.tr

İzmir Amerikan Koleji: www.aci.k12.tr

SEV Amerikan Koleji: www.sevkoleji.k12.tr