PURE AS ICE
Tüm Kulüplerin Dikkatine

26 Nisan 2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında;

Kanun yayımlanmasından önce kurulmuş olan spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkarılarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor kulübü statüsüne geçişleri için tanınan süre 02.11.2023 tarihinde yayınlanan 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 26.10.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yasa gereği, bu süre zarfında dernek statüsünden spor kulübüne geçiş yapmayan kulüplerin Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilecektir.

Tüm kulüplerimize önemle duyurulur.