PURE AS ICE
5. Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesi
29-03-2024 21:02

Federasyonumuz Yönetim Kurulunca onaylanan 5. Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesine ekte bulunan dosyadan ulaşabilirsiniz.

İTİRAZLAR SONUCU YÖNETİM KURULUNCA ONAYLANAN 5. MALİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİ