PURE AS ICE
5. Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesi
05-04-2024 13:07

Federasyonumuzca 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 5. Mali Genel Kurul Kesin Delege Listesine ekte bulunan listeden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 5. MALİ GENEL KURUL KESİN DELEGE LİSTESİ