PURE AS ICE
5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Listeleri
17-03-2022 11:27

Federasyonumuzun 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu 17 Nisan 2022 Pazar günü Ankara'da, çğunluk saplanamadığı taktirde ise 18 Nisan 2022 Pazartesi günü düzenlenecektir.

5.Olağan Genel Kurul ve 4.Mali Genel Kurul Çağrısı ve Gündemi,  Genel Kurul Takvimi, Geçici Delege Listesi ile Federasyon Başkan Adaylarında Aranan Şartlar ve İstenen Belgelere aşağıda bulunan dosyalardan ve ayrıca Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Federasyon Duyuruları” bölümünden ulaşabilirsiniz.

5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Takvimi
5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Çağrı ve Gündemi
5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurulu Geçici Delege Listesi
5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Federasyon Başkan Adaylarında Aranan Şartlar
5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Federasyon Başkan Adaylarından İstenen Belgeler
5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Federasyon Başkan Adaylığı Başvuru Dilekçesi
5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul T.C. Kimlik Numarası Beyanı
5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Sportif Hak Mahrumiyeti Cezasının Bulunmadığının Beyanı
5. Olağan Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul Adli Sicil Kaydı Yazılı Beyanı