PURE AS ICE
Önemli Duyuru
18-11-2020 11:21

13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan milli sporculara, A, B ve C sınıfı milli sporcu belgesi düzenlenebilmesi için, Yönetmeliğin 9. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü gereğince, milli sporcu belgesi sınıflarına ilişkin müsabaka türleri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün genelgesi ile belirlenmiştir.

İlgili genelgeye aşağıda bulunan dosyadan ulaşabilirsiniz.

Milli Sporcu Belgesi Sınıflarına İlişkin Müsabaka Türlerinin Belirlenmesine Dair Genelge