PURE AS ICE
Tüm Kulüplerimizin Dikkatine
31-08-2023 14:52

2023-2024 sezonunda Federasyonumuzca düzenlenecek organizasyonlara katılacak kulüplerimizin akreditasyon / vize işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

2023 – 2024 sezonunda faaliyetlerimize katılım sağlayacak akreditasyon işlemi yapılmış kulüplerimizden aşağıda belirtilen belgelerin dosya halinde eksiksiz ve istenilen şekilde Federasyonumuza elden veya posta yolu ile aynı zamanda gizemdemirel@buzpateni.org.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

2023-2024 sezonunda faaliyetlerimize katılım sağlayacak olan, daha önce Federasyonumuza akredite işlemini yaptırmamış olan kulüplerimizin ve 3 sezon üst üste vize yaptırmayan kulüplerimizin tekrar aktif olabilmeleri için  ise yine aşağıda belirtilen akreditasyon ve vize işlemlerini bir arada yaparak belgelerini dosya halinde eksiksiz ve istenen şekilde Federasyonumuza elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Akreditasyon - vize işlemlerini tamamlamayan kulüplerimizin 2023-2024 sezonundaki faaliyetlere katılım sağlaması mümkün değildir.

KULÜP AKREDİTASYONU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-İl Müdürlüğünden Kulübün Tescil Edildiğine Dair Tescil Belgesinin Aslı Gibidir Kaşeli Islak İmzalı Şekli

2-Kulübün Tüzüğü’nün Aslı Gibidir Kaşeli Islak İmzalı Şekli

3-Kulüp Yetkililerinin İsimlerinin Yer Aldığı Karar Sayfasının Aslı Gibidir Kaşeli Islak İmzalı Şekli

4-Kulüp Yetkili kişilerin imza sirküsü veya noterden yetki belgesi

5-Kulüp Defterinde Federasyonumuzun Branşlarında Aktif Olunacağına Dair Alınmış Olan Kararın Fotokopisinin Aslı Gibidir Kaşeli Islak İmzalı Şekli

6- Kulüp Başkanı Tarafından İmzalanmış Kulüp Bilgi Formu (Kulüp Bilgi Formunda Kulüp Adına Federasyon İle Yazışma Yapabilecek İmza Yetkili Kişilerin İmza Örnekleri Olmalıdır)

7-Kulübün Bünyesinde Çalışan Antrenör Sözleşmeli İse Antrenörlük Belgesi ve Sözleşme Fotokopisi veya sigortalı olduğunu gösterir belge Aslı Gibidir Kaşeli Islak İmzalı Şekli

8-Federasyonumuz Tarafından Belirlenen 45.000,00 TL Akreditasyon Ücretinin Federasyonumuzun Hesabına Yatırıldığına Dair Makbuz (yeni açılacak kulüpler ile biten 3 sezon aktif olmayan kulüpler tarafından ödenecek tutar)

9-Federasyonumuz Tarafından Belirlenen Branş Başına 750,00 TL Olan Vize Ücretinin Ya da Ücretlerinin Federasyonumuzun Hesabına Yatırıldığına Dair Makbuz  (hem yeni açılacak hem aktif kulüplerimiz tarafından ödenecek tutar) (Her branşın ödemesine ait dekont ayrı olmalı ve dekonttaki açıklama bölümünde sezon ve branş ismi yer almalıdır)

KULÜP VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Kulüp Başkanı Tarafından İmzalanmış Kulüp Bilgi Formu (Kulüp Bilgi Formunda Kulüp Adına Federasyon İle Yazışma Yapabilecek İmza Yetkili Kişilerin İmza Örnekleri Olmalıdır)

1-Federasyonumuz Tarafından Belirlenen Branş Başına 750,00 TL Olan Vize Ücretinin ya da Ücretlerinin Federasyonumuzun Hesabına Yatırıldığına Dair Makbuz (Her branşın ödemesine ait dekont ayrı olmalı ve dekonttaki açıklama bölümünde sezon ve branş ismi yer almalıdır)

2-Kulübün Bünyesinde Çalışan Antrenör Sözleşmeli İse Antrenörlük Belgesi ve Sözleşme Fotokopisi veya sigortalı olduğunu gösterir belge Aslı Gibidir Kaşeli Islak İmzalı Şekli

2023 - 2024 Sezonu Kulüp Bilgi Formu